KONTAKT

Stařešina do každé korporace

projekt Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci

Mgr. Michaela Stachová
projektová manažerka

E-mail: staresina@krasapomoci.cz