O PROJEKTU

Nepotřebný senior ročník 1947 nebo 40 let zkušeností?
Jak to vidíte Vy?

Ke starým lidem se chováme hezky. Jsme naučení jednat s nimi ohleduplně. Pěkně je pozdravíme, pomůžeme jim do schodů - a přitom nám vůbec nedochází, s kým máme kolikrát tu čest. Mohou to být odborníci z nejrůznějších oborů, profesionálové s obdivuhodnou kariérou nebo mistři svého řemesla.

Ruku na srdce - chováme se k nim trochu jako k dětem. Nebereme je vážně a nebereme vážně jejich dospělé potřeby. Přitom právě oni nám mohou předat lety prověřené zkušenosti, jedinečné know-how, anebo nám jen ukázat jiný pohled na věc.

Pojďme to společně změnit. Pojďme zapojit “stařešiny” – odborníky, emeritní poradce do pracovních týmů. Projekt Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci: Stařešina do každé korporace vznikl, aby podpořil mezigenerační předávání zkušeností a šířil úspěšné příklady z firem, kde taková spolupráce funguje.

Na těchto stránkách se dozvíte o aktuálním rozsahu projektu.
Může být zapojení “Stařešiny” přínosem i pro vaši firmu? Inspirujte se v sekci video.

Viděli jste a chcete se zapojit?

Kdo stojí za tímto projektem?

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci.

Nadace pomáhá seniorům, aby mohli prožít důstojné a spokojené stáří tam, kde se cítí nejlépe – doma, obklopeni blízkými lidmi a v prostředí, které důvěrně znají. Nadace dlouhodobě podporuje moderní sociální služby pro seniory a 15 prověřených neziskových projektů z celé ČR, které pro ně zajišťují kvalitní a profesionální péči v místě bydliště. Od roku 2008 přispěla na osobní asistenci, terénní pečovatelské služby, dobrovolnictví v domácnostech seniorů a aktivizační projekty téměř 28 milionů korun. V Praze úspěšně rozvíjí prostřednictvím své o.p.s. projekt Doma bez obav.

Chcete se dovědět o nadaci a její činnosti více? Podívejte se na www.krasapomoci.cz.